Korita – Sv. Peter

CERKEV SV. PETRA V KORITIH (v. 230 m)

Iz popisa vseh cerkva tedanje župnije Dobrnič iz l. 1296 se nahaja tudi cerkev v Koritih. Zgodovina te cerkve je bila zelo burna. Najprej je bila posvečena sv. nadangelu Mihaelu. Bila je tudi pokopališka cerkev s pokopališčem okoli cerkve. Zgrajena je bila v romanskem slogu. Ker cerkev stoji na ravnini, so jo Turki požgali. Sklepamo, da je to bilo l. 1408, ko so Turki požgali tudi Metliko, Črnomelj in druge kraje. Od Turkov požgana cerkev je bila obnovljena in posvečena sv. apostolu Petru. O tem dejstvu priča pozicija cerkve, ki je 12 stopinj obrnjena proti jugovzhodu, ne direktno proti vzhodu, kakor je bila takrat navada, s katero so poudarili resnico, da Luč Kristusovega odrešenja prihaja iz vzhoda. Podoba sv. nadangela Mihaela je bila prenesena na stranski oltar. Na glavnem oltarju so častili sv. Urh, v spomin na bitko l. 955 na Leškem polju, kjer so bili premagan Madžari. Prvotna cerkev je segala do stranskih oltarjev, imela je še romansko apsido, ki so jo podrli in cerkvi prizidali prezbiterij in jo tako povečali. Na glavnem oltarju je sv. apostol Peter, desno sv. Urh, levo sv. Frančišek Ksaverij. Desni stranski oltar: sv. Mihael in sv. Pavel. Levi stranski oltar: sv. Marko in sv. Elija. Sv. apostol Peter je pretrpel mučeniško smrti križanja z glavo navzdol l. 67 v Rimu za časa preganjanja cesarja Nerona.