Gradič – Mala vas

GRADIČ – MALA VAS  (Knežja vas)

Za časa Valvazorja (1641-1693) je grof Wolf Engelbert Auersperg opustil gradova Šumberk in Kozjek, ker sta bila visoko postavljena in je zidal gradič Mala vas. Na tem kraju, kjer stoji danes posestvo Mala vas, sta takrat bila dva kmeta Miha Škrjan in Jernej Trlep, ki sta se ob zidavi gradiča Mala vas preselila na novo lokacijo.

Pred več kot 280 leti so Auerspergi prodali gradič rodbini Moravčar. L. 1752 je stari oče Friderika Baraga Bernard Anton Jenčič kupil gradič Mala vas. Družina Jenčič je imela v času, ko je bilo zelo veliko duhovnikov, svoje grajske duhovnike. Grajski duhovniki so se imenovali sacelani. V 30. Letih od 1753 do 1783 je bilo v Mali vasi 5 sacelanov. Sacelani v Mali vasi so bili vzgojitelji in učitelji Jenčičevih otrok, ker takrat šol še ni bilo. Vsi Jenčičevi so bili vzgojeni v trdnem krščanskem prepričanju. Mati Friderika Barage je izhajala prav iz te rodbine. Sacelani pa so pomagali tudi župniku in kaplanom iz Dobrniča tako, da so maševali v Knežji vasi in po potrebi tudi v Dobrniču. Oče Friderika Baraga – Janez Nepomuk Baraga pa je hotel imeti večje posestvo, zato je prodal gradič v Mali vasi 15. 1. 1799 novemu lastniku Santa Treu in istega dne kupil grad v Trebnjem od Filipa Jožefa Wallenspergerja za 44.500 goldinarjev. Novi gospodar Male vasi je bil zelo napreden, spoštovan in priljubljen. Rodbina Santa Treo ima svoje grobove ob župnijski cerkvi na levi strani. L. 1919 je kupil gradič Malo as Mihael Lah. Njegov brat je bil župnik pri sv. Križu pri Litiji, danes v Gabrovki.

Po l. 1783 se sacelani ne omenjajo več.

1943 se je v Knežjo vas zatekel dekan Franc Gomilšek iz sv. Benedikta v Slo. Goricah, ki je stanoval pri Slakovih v Knežji vasi. Nemci so ga ustrelili 29. 10. 1943. Pokopan je na dobrniškkem pokopališču. Je med kandidati za mučence in svetnike.

V Mali vasi je bil rojen misijonski škof in sedaj že častitljivi božji služabnik Friderik Irenej Baraga 29. 6. 1797. Friderika je isti dan krstil v dobrniški cerkvi kaplan Anton Herman.