Knežja vas – Sv. Neža

CERKEV SV. NEŽE V KNEŽJI VASI (303 m)

Prvotna cerkev je bila zgrajena v romanskem slogu. Kasneje je bila cerkev povečana v smeri prezbiterija in prizidane so ji bile stranske kapele.

Cerkev sv. Neže se omenja l. 1526. Jedro prvotne srednjeveške stavbe pa je skrito v pravokotni podolžni ladji, ki so jo pozneje dvignili in razširili za dve stranski kapeli na južni in severni strani, ter ji dodali ravno zaključen prezbiterij. Notranjščina je v celoti obokana. Obe stranski kapeli, ki sta bili postavljeni hkrati pa sta pokriti s kupolami.

 

Glavni oltar sv. Neže je iz začetka 18. st. in spada med tako imenovane zlate oltarje. V letu 2009 ga je v celoti obnovil g. Miran Prodnik iz Ljubljane.

V južni stranski kapeli je oltar sv. Notburge iz leta 1697, v severni kapeli pa oltar sv. Izidorja iz druge polovice 18. st.; prižnica pa iz 17. st.