Šmaver – Sv. Ana

CERKEV SV. ANE V ŠMAVRU  (v. 392 m)

Papež Gregor XIII. Je l. 1584 določil dan 26. 7. za zapovedani praznik sv. Ane, ki je mati sv. Device Marije. To je bil nekakšen odgovor na nauke Martina Lutra, ki ni odobraval češčenje sv. Božje Matere Marije. Našim prednikom se je praznik sv. Ane tako priljubil, da so marsikje postavili novo cerkev posvečeno sv. Ani. Žužemberski graščak Auersperg je bil pobudnik graditve žup. cerkve sv. Ane v Dolenjskih toplicah. Zelo verjetno je, da so grofje Auespergi postavili v Šmavru gotsko kapelo, posvečeno sv. Ani. Kapela sv. Ane je stala tam, kjer je danes prezbiterij cerkve. Kapela ni več zadostovala, zato je graditelj cerkve sv. Ane, dobrniški župnik Matija Mault, zgradil lepo, novo cerkev, z dolgo ladjo in z zvonikom. V zgodovinskih virih ni mogoče zaslediti točno katerega leta je bila zgrajena cerkev. Sklepamo, da je bila zgrajena leta 1680. Stranska oltarja sta posvečena velikemu misijonarju sv. Frančišku Ksaverju in sv. Janezu. Slika na glavnem oltarju je delo slikarja Antona Postla, pozno baročnega dolenjskega mojstra, ki je živel in deloval v Šentrupertu in je bila Baragov sodobnik. Slike na stranskih oltarjih so tudi delo mojstra Postla.