Molitev za beatifikacijo

Vsemogočni Bog, Oče luči, ki od tebe pride vsak dober dar
in ki si nam po svojem častitljivem služabniku
škofu Frideriku Ireneju Baragu
poslal tako velikega misijonarja, učitelja in pastirja,
usliši naše pobožne molitve
in poveličaj ga, da bo pred vesoljno Cerkvijo prištet k zveličanim.
To prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Oče naš… Zdrava Marija… Slava Očetu…

/na Baragovo priprošnjo mi podeli milost…
uslišanja sporočite na škofijski ordinariat Novo mesto/