Šahovec – Sv. Duh

CERKEV SV. DUHA V ŠAHOVCU  (347 m)

Cerkev je nekdaj, zelo daleč nazaj v zgodovini, imela svoje pokopališče in tudi svojo mežnarijo zraven cerkve z mežnarskim gruntom, ki je bil kasneje prodan, in so ga kupili domačini iz Šahovca, ker ni bilo denarja, da bi mogli cerkev obnoviti. Prva cerkev je bila zgrajena v romanskem slogu, z značilno apsido, v kasnejših stoletjih so cerkev povečali tako, da so zraven prizidali še prezbiterij.

Cerkev se omenja leta 1526, danes pa v njej ni več sledu o srednjem veku v katerem je nastala. Pod zvonikom je kamnit polkrožen portal, k ladji je prislonjen pravokotni prezbiterij, notranja oprema pa je iz 18. Stoletja.

Cerkev ima samo en glavni oltar, ki predstavlja binkoštni praznik in je bil narejen po l. 1750 in ga je znameniti slikar Matija Bradaška po požaru obnavljal v letu 1866. V oltarju je baročna plastika dvanajstih apostolov skupaj z Marijo, Jezusovo materjo, na katere prihaja Sv. Duh v podobi ognjenih plamenov.