Selce – sv. Anton Puščavnik

CERKEV SV. ANTONA PUŠČAVNIKA V DOL. SELCAH  (330 m)

Prvotna cerkev v Selcah je segala v čase romanike, nato je bila prezidana v gotskem stilu in končno barokizirana. Cerkev je imela ob svojih začetkih nekega drugega zavetnika. Bila je tudi pokopališka cerkev, kasneje pa je bilo pokopališče opuščeno. Imela je mežnarijo in 1/6 grunta – »posestva« za cerkovnika. Celi grunt –»posestvo« za mežnarja pa je cerkev imela še v Kamenju. Lastniki gradu Kozjek – Sauer zum Kozjek« so v Selce postavili pet luteranskih predikantov in sicer od l. 1566 do 1600. Ljubljanski škof Tomaž Hren je imel l. 1600 v Selcah sveti misijon in je z njim pripeljal nazaj v Katoliško Cerkev ljudi, ki so sprejeli luteranske predikante.