Šmaver – sv. Mavricij

MAVRICIJ v Šmavru (Rdeči kal) (292m)

Prvotni patron cerkve je bil sv. Vid ali morda sv. Janez Krstnik. Kasneje je izbran za zavetnika sv. opat Maver, po njem ima ime vas Šmaver. Verjetno pa je bil še pred tem patron cerkve sv. Mavricij. Veliki oltar ima zadaj letnico 1679. Stranski oltar sv. Mavricija ima napis: 1696 ad honorem s. Helenae et s. Barbarae. Oltarja je postavil župnik Matija Mault.

Češčenje sv. Mavra so zanesli v dobrniško faro goriški in pazinški grofje, ki so imeli tu svojo posest. Tu so se vsako leto vršile »gorske pravde« po predpisih »gorskih bukev«. Zapisniki teh pravd so ohranjeni.

Ker so imeli v vinskih goricah navado procesij s sv. Reš. Telesom in štirimi blagoslovi so zgradili še eno cerkev, cerkev sv. Ane. Zidal jo je Matija Mault. Procesija je šla iz ene cerkve, kjer je bila ena sv. maša v drugo, kjer je bila druga sv. maša.

 

Cerkev ima korenine pri menihih iz Stične. Menihi so imeli vinograde v Šmavru. Ker ni bilo prevoza, so menihi prišli k svojim vinogradom in so tam ostali in delali vsaj kakšnih 14 dni. Ker so bili menihi, so morali nekje maševati. Za mašo so si postavili najprej kapelico (lokacija današnjega zvonika), potem pa so provizorično dozidali tudi ladjo cerkvice. Tako je nastala cerkvica sv. Mavricija, ki je služila osebno menihom takrat, ko so bili na delu v vinogradih. Skozi zgodovino se je število menihom spreminjalo. Avstrijski cesar Jožef II. (umrl 1790) je s svojimi znanimi reformami ukinil samostana v Stični. Menihov, ki bi delali v vinogradih ni bilo več, cerkvica pa je ostala župniji, najbolj revnemu delu župnije.

Ker je lega te cerkvice, včasih na težko dostopnem mestu, in ker je izgubila bogoslužni pomen zaradi nove cerkve sv. Ane, je cerkvica ostala v vseh preteklih letih bolj ali manj zapuščena. Od l. 1972 naj ne bi bilo več tam maševanja.

V l. 2018; po verjetno 46 letih (ali manj), pa se je v štiriletnem obdobju (2014-18) obnove zunanjščine in notranjščine, blagoslovila po našem NM škofu Andreju Glavanu, v nedeljo, 8. julija 2018 pri maši ob 11. uri.