Lisec – sv. Križ

CERKEV SV. KRIŽA NA LISCU   (v. 428 m)

Najvišji vrh Lisec je bil nekdaj last graščakov iz Žužemberku. Nižji vrh Lisec pa je bil last graščakov na Kozjeku, zato moramo iskati graditelje cerkve sv. Nikolaja na Liscu, na gradu Kozjek, ki je imel posebno spoštovanje in ljubezen do sv. Nikolaja. Za graditelja cerkve velja Nikolaj Kozjagger, imenovan tudi Steindorfer. Bil je gospodar Kozjeka pred l. 1383, verjetno od leta 1361 do 1383. Steindorfer se imenuje po vasi Kamenje. Svojemu zavetniku sv. Nikolaju na čast je sezidal cerkev na Liscu. V obdobju luteranskih Sauerjev na gradu Kozjek so zamenjali zavetnika sv. Nikolaja in jo preimenovali v cerkev sv. Križa na Liscu. V kasnejših časih je bila cerkev nekajkrat prezidana in povečana. Cerkev na Liscu je stala 400 let prej, preden so bile zasajene prve trte na Liscu. Danes velja cerkev za »vinogradniško« cerkev, ki se ponaša z Gorsko ali vinogradniško procesijo in mašo, ter z zahvalno maša ob koncu trgatve.